เพจถูกปิดกั้นการมองเห็น

เพจถูกปิดกั้นการมองเห็น
ทางเราสามารถแก้ไขได้ 100%

เพจถูกปิดกั้นการมองเห็น คือ การที่ไลฟ์การเพจเรา โพสของเพจเราไม่ไปโชว์ที่หน้า Feed ของลูกค้าที่ติดตามเพจเราจึงทำให้เวลาเราไลฟ์ขายของ หรือไลฟ์ในเรื่องอื่นๆ คนดูไม่เห็นเราเราไลฟ์ ไม่เห็นโพสที่เพจเรา

เมื่อเราขายของออนไลน์
เพจถูกปิดกั้นการมองเห็น
ก็เหมือนว่าเราเปิดร้านแล้วมีผีมาบังตา

มาเปิดการมองเห็นกับเราที่เชื่อมระหว่างเรากับ Facebook โดยตรง ไม่ได้ใช้สายดำ หรือสายเทา เป็นสายขาว

ที่เชื่อมโยงกับ Facebook และทำตามกฎของ Facebook 100%

การมองเห็นยิงดีเพจยิงโต
แก้ไขกับเราเรามีคู่มือให้หลังการแก้ไข
เราเป็นเจ้าเดียวที่แก้ไขปัญหาเรื่องการมองเห็น